Danh sách sản phẩm
  • Giường y tế bằng inox
  • Tủ y tế bằng inox
  • Bàn ghế inox
  • Kệ inox
  • Xe đẩy thuốc
  • Bàn ghế phòng thí nghiệm-1
  • Bàn ghế phòng thí nghiệm-2
  • Tủ chống tĩnh điện-1
  • Tủ chống tĩnh điện-2
  • Tủ chống tĩnh điện-3
Liên hệ dự án
Nguyễn Minh Đường
Mobile: 0907515258
Email: nguyenduong@phongthinh.com.vn
Lượng truy cập: 76,978