Danh sách sản phẩm
  • THIẾT BỊ LỌC - BLOWER FILTER UNITS
  • HỘP LỌC KHÍ (HEPA BOX)
  • BỒN RỬA TAY TIỆT TRÙNG
  • NỘI THẤT Y TẾ
  • PHÒNG SẠCH DI ĐỘNG (CLEAN BOOTH)
  • BUỒNG THAO TÁC VÔ TRÙNG (LAMINAR AIR FLOW)
  • TỦ CẤY VÔ TRÙNG (CLEAN BENCH)
  • BUỒNG THỔI BỤI- AIR SHOWER (AS02)
  • BUỒNG THỔI BỤI- AIR SHOWER (AS03)
  • BUỒNG TRUNG CHUYỂN THỔI BỤI- PASS BOX AIR SHOWER
Liên hệ dự án
Nguyễn Minh Đường
Mobile: 0907515258
Email: nguyenduong@phongthinh.com.vn
Lượng truy cập: 76,977