Danh sách sản phẩm
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC
  • XÂY DỰNG PHÒNG SẠCH - PHÒNG LAB
  • THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN LAF
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  • BÀN THÍ NGHIỆM
  • THIẾT BỊ LAF (LAMINAR AIR FLOW)
  • TỦ AN TOÀN SINH HỌC (CLEAN BENCH)
  • HỘP TRUNG CHUYỂN- PASS BOX
  • HỘP QUẠT LỌC KHÍ SẠCH- FAN FILTER UNIT
  • HỘP CHUYỂN KHÍ SẠCH- HEPA BOX
Liên hệ dự án
Nguyễn Minh Đường
Mobile: 0907515258
Email: nguyenduong@phongthinh.com.vn
Lượng truy cập: 73,024