Danh sách sản phẩm
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN LAF CHIẾT RÓT
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG IVF
  • Băng tải dây chuyền lắp ráp
  • Băng tải phổ dụng
  • Khớp Kim Loại
  • Khớp Nhựa
  • Khớp Phụ Kiện
  • Nhôm Định Hình
Liên hệ dự án
Nguyễn Minh Đường
Mobile: 0907515258
Email: nguyenduong@phongthinh.com.vn
Lượng truy cập: 81,382